Sertifisering av eksportdokumenter

For digital sertifisering via  TraceCert Trykk her

En lang rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal sertifiseres av et handelskammer (Chamber of Commerce) før de blir godkjente som fullverdige. Ved Skiens Handelskammer gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres.

Pris pr. dokument er kr. 940,-

Opprinnelsesbevis Norge

Opprinnelsesbevis Utland

De vanligste dokumentene å få sertifisert hos Handelskammeret er:

  1. Opprinnelsesbevis /Certificate of Origin (L501)
  2. Faktura/proformafaktura
  3. Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
  4. Helsesertifikater på fisk
  5. Visumsøknader

Opprinnelsesbeviset brukes for å dokumentere varens opprinnelse ved tollbehandling i importlandet. Det er et generelt opprinnelsesbevis som brukes i de tilfeller hvor det kreves bevis på opprinnelse, men hvor de ikke foreligger noen andre angitte skjemaer for dette. Opprinnelsesbeviset gir ikke tollfordeler. Enkelte land krever ytterligere sertifisering av importlandets ambassade / konsulat. Vi anbefaler våre kunder å høre med importøren om hvor mange opprinnelsesbevis som kreves sertifisert og hvem som må sertifisere bevisene, siden hvert importland har sine egne bestemmelser. Nærmere opplysninger om sertifiseringsbestemmelser i det enkelte land får du ved å abonnere på Innovasjon Norges “Eksporthåndboken, http://www.eksporthandboken.no/.

Hos handelskammeret får du ferdig trykte skjemaer for Certificate of Origin L501. Merk at EUR1 Varesertifikat som kreves ved eksport til EØS-land ikke skal sertifiseres hos et handelskammer.

Sertifisering ved Skiens Handelskammer: For sertifisering kan du møte opp i våre lokaler eller sende dokumentene med bud eller i posten. Dokumenter som sendes oss må på forhånd signeres av person med signaturrett for firmaet. Behandlingstiden kan variere, men som oftest får du stemplet mens du venter. Hvis det haster kan du ringe på forhånd og avtale tid. Vi gjør oppmerksom på at det kan, til tider, være vanskeligere å få stemplet dokumenter på dagen om sommeren ved ferieavvikling.

Vi har ikke mulighet til å ta imot kontant- eller kortbetaling, men sender faktura

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til oss på post@advokateneskien.no eller ringe 35 58 7777.